Обществен съвет

ПДФ Печат

ЗАПОВЕД 27 /  23 декември 2016 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.14, ал.1 от Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

О П Р Е Д Е Л Я М :

поименен състав на членовете на обществения съвет към ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“ за
срок от три години.

1. Мария Маринова.- председател, представител на родителите

2. Весела Христова- член, представител на родителите

3. Атанаска Митева- член, представител на родителите.

4. Снежана Малчева - член, представител на родителите.

5. Емилия Михова - член, представител на ПРБК


и резервни членове на основание член 9, ал. 1 и 2 от ПСУДОС :

Татяна Йорданова – представител на родителите

Стойчо Стойчев – общественик, главен директор на ЗД „Виктория“

Атанас Цанев

Директор на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“

 


Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.